ĐTN CÔNG TY TÍCH CỰC, ĐI ĐẦU TRONG CÁC PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN

Tích cực hưởng ứng phát động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội và Đoàn Thanh niên CSHCM Khối Doanh nghiệp Hà Nội, ngày 02/8 Đoàn thanh niên Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích tình nguyện cùng tham gia tặng các …