THÔNG BÁO LỰA CHỌN BÁN ĐẤU GIÁ

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) tổ chức mời các nhà đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá phương tiện vận chuyển chất thải và máy móc thiết bị vật tư đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

URENCO NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG VÌ ĐÔ THỊ VĂN MINH – SẠCH ĐẸP

  Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cơ giới hóa trong công tác thu gom, vận chuyển rác của TP Hà Nội, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã thực hiện một loạt các giải pháp, trong đó có phương án thu rác văn minh và bước đầu đạt những …