HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI TẶNG QUÀ, HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 CHO NỮ CÔNG NHÂN MÔI TRƯỜNG

Nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho công nhân môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.  Ngày 29/4,  Hội LHPN Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho các tổ môi trường thuộc các đơn vị thành viên của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội …

CÁC CHI BỘ CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI HOÀN THÀNH TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2017-2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội tại kế hoạch số 130 – KH/ĐU  ngày 13/7/2017 về tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020,  các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty đã hoàn tất …

Tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo vệ, gữi gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận công dân còn thiếu ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, xả rác bừa bãi trên hè phố, lòng đường, tại các điểm công cộng, vui chơi giải trí, kinh doanh ăn uống; tình trạng phương tiện vận chuyển đổ phế thải, làm rơi đất thải, phế …