HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017

Sáng ngày 04/01/2018, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018; trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng” cho các đồng chí là Cán bộ Chủ chốt của Công ty

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Xô – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, các đồng chí là đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Đảng ủy Khối doanh nghiệp; về phía Đảng ủy Công ty có đồng chí Lê Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Công ty, các đồng chí là trưởng các phòng ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị được đồng chí Đào Tiến Dũng – báo cáo viên cao cấp của Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến nội dung chính của các nghị quyết trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và vận dụng vào giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đào Tiến Dũng – phó trưởng phòng Lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt các nội dung nghị quyết trung ương 6

Phần tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Phạm Văn Đức – Ủy viên thường vụ, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty thay mặt cho Thường vụ Đảng ủy trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, theo đó Đảng Ủy Công ty vẫn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động SXKD của Công ty và các tổ chức, đoàn thể phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Xô – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội chúc mừng tập thể Đảng bộ Công ty đã luôn nỗ lực, vượt mọi khó khăn vươn lên trong năm vừa qua, là một trong những lá cờ đầu của Khối doanh nghiệp Hà Nội. Trong năm 2018 sắp tới, Công ty sẽ phải phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục duy trì Môi trường thành phố xanh sạch đẹp, đặc biệt là ổn định doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí là Đảng viên của Đảng bộ Công ty, đồng thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017 vừa qua.

Chi bộ Văn phòng I và Chi bộ Chi nhánh Đống Đa là 2 tập thể xuất sắc của Đảng bộ Công ty năm 2017

Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí là cán bộ công nhân viên Công ty

Hoàng Hiệp