BÍ THƯ THÀNH ỦY CHỈ ĐẠO

Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải đến thăm và chúc tết CB-CNV Công ty Môi trường đô thị Hà Nội sáng 07/02/2016 (tức sáng 29 tết) vừa qua.
(part 1)

Trả lời