Hai vợ chồng đánh công nhân môi trường đến bất tỉnh do cay cú vì bị nhắc nhở

Một hành động đáng lên án của hai vợ chồng một hộ kinh doanh trên phố hàng Mắm – Nguyễn Hữu Huân. Qua đây, rất mong chính quyền địa phương và công an vào cuộc để xử lý nghiêm minh những trường hợp tương tự, nêu cao ý thức giữ gìn môi trường của người dân Thủ đô.

Trả lời