Xử lý rác thải y tế nguy hại

http://vtv.vn/90-phut-de-hieu/ung-dung-cong-nghe-tu-dong-hoa-xu-ly-chat-thai-y-te-2017082708394237.htm