HÌNH ẢNH TUYỆT ĐẸP VỀ BÃI RÁC NAM SƠN

Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn – Sóc Sơn – Hà Nội vừa được thành phố đầu tư phủ bạt chống thấm lên trên bề mặt hồ sinh học chứa nước rỉ rác. Theo ông Triệu Tuấn Đức – Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn (URENCO8) thì với 1 hoạt động này nhưng có tới 4 tác dụng rõ rệt và tiết kiệm chi phí xử lý hàng tỷ đồng/năm. Hãy cùng phóng viên tìm hiểu nhé.

Trả lời